Jodtabletter

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme og i fritidsbolig. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
DSA sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter.

DSA anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Kvinesdal kommune har et lager med jodtabletter til denne gruppen.
Hvis myndighetene gir beskjed om at man skal ta jod vil det distribueres via skoler, barnehager og helsestasjon. Man vil få informasjon via nettsider og SMS.

Du kan lese mer om jodtabletter her.

Tilfluktsrom

Staten skiller mellom to typer tilfluktsrom, offentlige og private. Oversikten for det offentlige finner en på sivilforsvarets nettsider.

Det er imidlertid ingen offentlige tilfluktsrom i Kvinesdal kommune.

Det er registret 25 private tilfluktsrom i kommunen. Av disse 25 er 8 lokalisert i kommunale bygninger. Disse har plass til ca. 2000 personer. Det må påpekes at disse rommene primært er bygget for dem som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.

De som kommunen eier er på følgende steder:
Kvinlog Skule, Austerdalen Skole, Kvinesdal Idrettshall, Utleiebygg Vollan, Kvinesdal kulturhus, Kvinesdalheimen, Åmotsmarka barnehage og Feda skole.

Egenberedskap

Egenberedskap er alltid viktig. Rådene om egenberedskap er generelle og gjelder ikke spesielt for Ukraina-krisen. Vi har laget en egen side med om egenberedskap, den inneholder informasjon om hva man trenger for å ivareta seg selv og sine nærmeste i minst tre døgn. Les mer om dette her.

Noen å snakke med

Mange kan kjenne på utrygghet når det er krig i våre nærområder. Dette kan gjelde både barn, ungdom og voksne. Det er viktig å finne noen å snakke med slik at man får bearbeidet følelser.

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner.

Utdanningsdirektoratets nettsider finner du gode råd om hvordan snakke med barn og unge om kriser.

Voksne for barn har en egen side om hvordan du kan snakke med barn om Ukraina, den finner du her.

Regjeringen holdt 2. mars egen pressekonferanse for barn om Krigen i Ukraina, den kan du se her.