Søknadsfrist

For nye søkere er fristen for å søke 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som allerede har barn i SFO må søknad leveres årlig og senest innen utgangen av juli.

Du kan søke her.

Hvordan søke om redusert betaling på grunn av lav inntekt

De som kan få redusert foreldrebetaling i SFO må benytte vårt elektroniske skjema. 

Har familien flere barn i SFO, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

  • Du kan benytte vårt elektroniske søknadskjema.
  • Du skal sende felles skjema dersom du har flere barn.
  • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon.

Krav til søker:

Det er en inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling, denne oppdateres årlig. 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Du kan lese mer om regelverk for redusert foreldrebetaling på udir sin nettside.