Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

Å være møteleder for formannskap og kommunestyre
Å representere kommunen ved ulike anledninger
Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjonen
Å være tilgjengelig for kommunenes innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse
Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid

Kvinesdal kommunes målsetting i kommuneplanen er å leve opp til slagordet Vakker | vennlig | vågal.
Vi ønsker å øke innbyggertallet og satser derfor mye på å fremme bolyst og attraktivitet.
Jeg utfører mitt verv på heltid og har kontor i 2. etasje i Rådhuset, Nesgt. 11.

Ser frem til et godt samarbeid med alle kommunens innbyggere og næringsliv. Vil gjøre mitt ytterste for å legge til rette for et stort lokalt engasjement, innovasjonstenkning og et blomstrende næringsliv.
Dersom du har tanker, innspill eller gode idèer er det bare å ta kontakt!

Jeg ønsker å være en ordfører for alle!

Kontaktinformasjon:

Mobiltelefon: 90 91 28 27
Epost: Per.Sverre.Kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
Ordfører i perioden 2023-2027: Per Sverre Kvinlaug (KrF)