Vi ønsker å legge forholdene til rette for at eksisterende bedrifter skal få de beste betingelsene for å videreutvikle seg i vår kommune. 
Vi vil også bistå enkeltpersoner med å realisere egen virksomhet, og vi tilbyr gratis gründerkontor for en periode. 
For nærmere informasjon kan du kontakte vår næringssjef Liv Øyulvstad. Hun har oversikt over det offentlige virkemiddelapparatet, og kan koble deg opp mot rett virkemiddel og andre relevante miljøer. 
Utgangspunktet for vårt arbeid er Strategisk Næringsplan for Kvinesdal som bygger på strategisk plan for Lister og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder.

Næringslokaler og næringsareal

Er du på jakt etter næringslokale eller næringsareal i kommunen kan du kontakte vår næringssjef Liv Øyulvstad. 
Er du interessert i å leie butikklokale kan du kontakte daglig leder i Handelshuset Kvinesdal SA, Åse G. Versland. Mobil: 957 21 783 eller post@handelshusetkvinesdal.no 
Private gründere har etablert Coverks midt i Kvinesdal sentrum, et kontorfellesskap og en arena for å klekke ut og utvikle nye idèer. Her er det mulig å leie kontorplass, alt fra en dag i uken til lengre perioder – alt avhengig av ditt behov.