Vi ønsker å legge forholdene til rette for at gründere og eksisterende bedrifter skal få de beste betingelsene for å videreutvikle seg i vår kommune.

Vi bistår enkeltpersoner med å realisere egen virksomhet, og vi tilbyr gratis gründerkontor for en periode. Kvinesdal kommune er medeier av Etablerersenteret Agder IKS/DRIV Agder. Det betyr at dersom du er i oppstartsfasen og har behov for rådgivning kan den bestilles her: https://www.drivagder.no/driv-radgivere.

Det tilbys også et mangfoldig kurstilbud gjennom DRIV Agder. Alle kurs er gratis for gründere i Kvinesdal kommune. Ta en titt på kurskalenderen for å finne det som passer best for deg: https://www.drivagder.no/kurs-for-nyetablerere.

Kvinesdal kommune er også medeier i Lister Nyskaping som er en Siva næringshage. Er du en etablert bedrift med evne og vilje til bærekraftig vekst og utvikling har du mulighet til å inngå en såkalt målbedriftsavtale og få hjelp med å omstille og utvikle din bedrift. Se: https://www.listernyskaping.no/utvikle-bedrift

For nærmere informasjon er du velkommen til å kontakte vår næringssjef Liv Øyulvstad på e-post eller tlf. 945 10 218. Hun har oversikt over det offentlige virkemiddelapparatet, og kan koble deg opp mot rett virkemiddel og andre relevante miljøer, oversikt over næringsareal m.m.

Utgangspunktet for næringsutviklingsarbeidet i Kvinesdal kommune er Strategisk Næringsplan for Kvinesdal som bygger på regionplanene Lister 2030 og Agder 2030.

Næringslokaler og næringsareal

Er du på jakt etter næringslokale eller næringsareal i kommunen kan du kontakte vår næringssjef Liv Øyulvstad på tlf. 945 10 218 eller e-post.
Er du interessert i å leie butikklokale kan du kontakte daglig leder i Handelshuset Kvinesdal SA, Åse G. Versland. Mobil: 957 21 783 eller post@handelshusetkvinesdal.no 
Private gründere har etablert Coverks midt i Kvinesdal sentrum, et kontorfellesskap og en arena for å klekke ut og utvikle nye idèer. Her er det mulig å leie kontorplass, alt fra en dag i uken til lengre perioder – alt avhengig av ditt behov.