Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Varsel om oppstart og høring av planprogram – Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Kvinesdal kommune starter nå arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Formannskapet vedtok i møte 30. november 2022, sak 96/22, varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

Kommuneplanens arealdel vil erstatte gjeldende arealdel vedtatt 9. september 2015, og kommunedelplanene for Fjotland, Moi-Sandvatn og Kvinlog vedtatt 13. desember 2006. Eventuelle merknader til oppheving av de tre kommunedelplanene må sendes Kvinesdal kommune.

Utsikten i snø