Hva er hverdagsrehabilitering og hvorfor?

 • Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset rehabilitering på ca 4 uker hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer i eget hjem og nærmiljø.
 • Opptreningen har fokus på at du mestrer å utføre aktiviteter som er viktige for deg, slik at du blir mest mulig selvstendig i hverdagen og forebygger funksjonsfall.
 • Tjenesten har som formål at du skal opprettholde funksjonsnivå, slik at du best mulig kan klare deg på egenhånd og bo lengst mulig i eget hjem.
 • Tjenesten er gratis.

For hvem?

 • Til deg som bor hjemme og opplever et funksjonsfall.
 • Du søker om tjenester fra hjemmetjenesten fordi du har utfordringer med hverdagslige aktiviteter.
 • For deg som har ønske om en endring.

Hvordan?

 • Gjennomføres av et tverrfaglige team bestående av sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut.
 • Teamet foretar en systematisk kartlegging og utarbeider mål sammen med deg.
 • Det trenes så på det du selv ønsker å mestre i hverdagen.
 • Intensiteten avtar i takt med at du forbedrer din funksjon.

Hva forventes av deg?

 • Du må være motivert og villig til å gjøre enn innsats, slik at du i størst mulig grad klarer deg selv i hverdagen og oppnår de målene du selv har satt deg før vi starter treningen.

Kontaktopplysninger

Tjenesten søkes og tildeles gjennom tjenestekontoret i Kvinesdal kommune tlf. 38 35 77 00.
Les mer om hvordan du søker her.

Du kan også lese vår brosjyre her.