Vi kalker i Kvina og Litleåna for å skape levelige forhold for laks og andre organismer. Sur nedbør tok knekken på laksebestanden, men etter at vi begynte å kalke har laksen kommet tilbake. Vi har ett anlegg i hver av elvene som er plassert ovenfor lakseførende strekning. Hvor mye kalk vi bruker styres av vannføring og pH i elva. Jo mer vann og lavere pH, jo mer kalk går med.

Her finner du årsrapportene for de siste årene:

Årsrapport 2023
Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014