Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Søk om helse og omsorgstjeneste.

Hva får du?

Hjemmebaserte tjenester kan inneholde hjelp til følgende:

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer.
  • Daglig stell.
  • Veiledning og oppfølging av ernæring.
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk.
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.).
  • Sårbehandling og injeksjoner dersom du ikke selv kan oppsøke lege.
  • Oppfølging av kreftkoordinator.
  • Veiledning i helsespørsmål.
  • Omsorg ved livets slutt.

Ditt hjelpebehov vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet kan reduseres eller økes utfra endringer i hjelpebehovet.

Hvis du mottar hjelp fra to eller flere instanser kan det være aktuelt med individuell plan eller koordinator. 

Du finner informasjon om individuell plan og koordinator her.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
Dersom du ikke klarer å låse opp døren når hjemmetjenesten kommer, må du skaffe nøkkel som oppbevares av hjemmetjenesten.