Boligfelt Kleivebakken

Det er kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020. Alle kommunale boligtomter selges med 15% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen.

 

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 1  1176  kr. 421.000
 2  818   kr. 305.000
 3  946  kr. 346.000
 4  977  kr. 316.000
 5  500  kr.   82.000
 6  1036  kr. 335.000
 7  1637  kr. 570.000/ 400.000 redusert pris ref F-vedtak PS 12/17 av 17.01.2017
 8  901  kr. 296.000
 9  916  kr. 377.000
 10  1280  kr. 534.000/400.000 redusert pris ref F-vedtak PS 12/17 av 17.01.2017
 11  2684  kr. 1.029.000/500.000 redusert pris ref F-vedtak PS 12/17 av 17.01.2017
 12  780  kr. 332.000
 13  900  kr. 371.000
 14  820  kr. 345.000
 15  1032  kr. 374.000
 16  767  kr. 288.000
 17  449  kr. 145.000
 18  516,5  kr. 167.000
 19  1017  kr. 369.000
 20   828  kr. 188.000
 21   454  kr. 107.000
 22  1141  kr. 369.000
 23  983  kr. 358.000
 24  616  kr. 239.000
 25  617  kr. 239.000
 26   613,5  kr. 239.000
 27  520  kr. 208.000

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: Tomteprisen er inkludert oppmålingsgebyr.

Tomteprisen på følgende tomter er nedsatt ihht. F-vedtak PS 12/17 av 17.01.2017:  nr. 7, 10 og 11

Reguleringsbestemmelser Kleivebakken

Plankart Kleivebakken