Fremmede plantearter er arter som spres ut i naturen av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører til naturlig hjemme. De sprer seg for eksempel når vi kaster hageavfall eller flytter jord. Mange av disse artene sprer seg raskt over store områder og de utkonkurrerer planteartene som hører naturlig hjemme på stedet.

Noen av de fremmede planteartene er såpass skadelige at det er innført nasjonalt forbud mot å selge, kjøpe eller å plante ut. Dette gjelder 28 arter, og her finner du lista:

Jeg er hageeier, hva skal jeg passe på?

Sørg for at plantene du har i hagen din ikke sprer seg videre ut i naturen. Følg hagevettreglene! Her er noen enkle regler du må følge:

Hvis du ikke kjenner planten, prøv appen Artsorakel for å finne navnet. 

Slik bekjemper du fremmede plantearter

Bekjempelsesmetoden kan variere fra art til art. Her er tips for å bekjempe noen planter:

Lag og foreninger som ønsker å ha dugnad

Er du med i et lag eller ei forening som ønsker å ta en dugnad for å bekjempe fremmede plantearter? Kommunen kan, etter avtale på forhånd, hente planteavfallet og levere det til godkjent mottak. Avfallet må pakkes i tette sekker.

Ta kontakt med Tanja Ovedal hos Teknisk drift i kommunen for å gjøre avtale. Tlf: 995 35 829

Husk å avtale med grunneier før dere går i gang.