Undervisningslokaler

All undervisning foregår på KULTURSKOLEN som ligger i samme område som Kino og Bibliotek. Unntak er Kvinlog skolekorps der undervisningen foregår på Kvinlog skule. Likeså er undervisning i piano lagt til Kvinlog skule for de av elevene som går på denne skolen.

Konserter/arrangementer

I løpet av skoleåret arrangeres det huskonserter, utstillinger av elevarbeider og interne elevsamlinger. På slutten av skoleåret arrangerer kulturskolen avslutningskonsert i Kulturhuset. Det blir dessuten lagt vekt på å bruke kulturskole-elever i andre arrangement og tilstelninger som foregår i - og utenfor kommunen.

Regler ved påmelding

NB! Alle som ønsker opptak i kulturskolen, også tidligere søkere og nåværende elever, må sende inn søknadsskjema. NB! 
Ved elevopptak vil en først prioritere de elevene som allerede går i kulturskolen samt de av elevene som står på venteliste. Nye elever blir tatt opp så langt det er ledige elevplasser. 
Ventelisten fungerer som en vanlig kø ved at du rykker fremover og får elevplass så snart en ny plass blir ledig. Går du imidlertid ut av køen ved f.eks. at du lar være å søke om igjen neste år, havner du bakerst ved ny søknad et annet år.
Voksne gis også mulighet for å søke plass i kulturskolen, men ved opptak vil elever i grunnskole og videregående skole bli prioritert. 
Påmeldingen er bindende og gjelder for et skoleår (høst- og vårsemesteret). Det gis anledning til å slutte etter høstsemesteret når skriftlig melding blir gitt innen 1. desember.

Det er mulig å søke opptak i løpet av hele året, men hoved påmeldingen er 15. mars. Søknader som kommer inn etter hoved påmeldingen 15. mars blir bare prioritert i den grad det er ledige elevplasser.

NB! Søknadsfrist: 15. mars. NB!

Du melder deg på til kulturskolen på dette elektroniske søknadsskjemaet. Det er mulig for en elev å søke flere fag.

Melding om opptak

Alle elever får melding om de er opptatt eller ikke.
Melding om opptak blir sendt ut i august i forbindelse med skolestart.
NB! Det tas forbehold om lærerkrefter og tilstrekkelig påmelding.

Kulturskolens tilbud

1. INSTRUMENTALOPPLÆRING

Undervisningen gis individuelt og i grupper fordelt på en undervisningstime pr. uke.

 1. Piano.
  Undervisningen tar utgangspunkt i klassisk pianospill, besifringsspill eller en kombinasjon av begge disse ferdighetene.
 2. Keyboard.
  Undervisningen bygger bl.a. på repertoar fra populærmusikken, og er mye basert på besifringsspill.
 3. Gitar.
  Skolen tilbyr opplæring i besifringsspill / akustisk gitar / el.-gitar / bass-gitar og band. Undervisningen foregår individuelt og i grupper.
 4. Fiolin
  Undervisningen foregår individuelt og i grupper. Du kan låne fiolin av kulturskolen, tilpasset din størrelse. Elevene får også tilbud om samspill i fiolinorkester.
 5. Bassgitar.
  Skolen tilbyr opplæring i bass-gitar og band. Undervisningen foregår individuelt og i grupper.
 6. Sang innen flere type sjangre.
  Undervisning individuelt og i grupper. Utover det sangtekniske har eleven mulighet til å velge flere type sjangre innen rytmisk sang, klassisk, vise og pop. Sangundervisningen passer for elever fra 12 år og oppover.

2. DANS

Har du lyst til å danse? I Kvinesdal kulturskole kan du lære mange forskjellige dansestiler: hip-hop , VOG, modern, jazz-fank. Vi øver på kroppsbeherskelse med bruk av turn som å stå på hendene, slå hjul, araba og mye mer.
Som danseelev kan du få nye venner, lære kroppen å bevege seg, føle musikk og rytme, utvikle evnene dine og ha det gøy. Undervisningen foregår i aldersdelte grupper. Passer best fra 8 år og oppover.

3. FORM OG FARGE

Form- og fargeundervisningen foregår i grupper og gjelder for elever som går i 1.-10. klasse.

4. MUSIKKTILBUD FOR VOKSNE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

”Opplevelse gjennom musikk” er motto for undervisningen der det tas i bruk både sang, lek og rytme.
Påmelding til dette tilbudet skjer til kulturskolen på samme måte som de andre tilbudene. 

5. SKOLEKORPS

Kvinesdal- og Kvinlog skolekorps.
Kvinesdal skolekorps: Påmelding direkte til korpset eller dirigenten.
Kvinlog skulekorps: Påmelding skjer på Kvinlog skule.

GENERELT OM SAMSPILL

Skolen forsøker å organisere samspillgrupper og band for elever der dette praktisk lar seg gjennomføre.
Elever på fiolin får tilbud om å være med i «LISTER STRYK» og «Stryk på Sørlandet».

ØVING OG HJEMMEARBEID

Det er meget viktig for elevens utvikling med regelmessig øving. Det er nødvendig å øve hver dag. Elever som ikke viser interesse, kan miste plassen.

Elevbetaling

Undervisning  Vår 2022 og Høst 2022
Individuell-/gruppeundervisning koster kr. 3.220 per år.
Forbruksmateriell, kopiering kr. 100.

Kvinesdal skolekorps, Kvinlog skulekorps, Aspirantopplæring:  Kontingenten fastsettes av styret i korpset.

Skolen gir 20 % i søskenmoderasjon eller reduksjon ved påmelding i flere fag. Gjelder ikke voksne elever. Betaling av elevkontingent blir fakturert to ganger pr. år, 15. oktober og 15. mars.
Elevkontingenten kan bli justert i henhold til kommunale vedtak.