Tjenester Teknisk drift

Teknisk drift utfører i egen regi vedlikehold på plener og blomsterbed.
Det kan gis tillatelse til at nærliggende eiendom til friområdet selv rydder/ pleier området. Det kan være trær som skjermer for sol osv.

Vi hjelper deg med:

  • Tillatelse for eventuell pleie/ rydding i friområder.
  • Disponering av friområder til forskjellige aktiviteter.
  • Kontroll/ utskifting av lekeutstyr på kommunale lekeplasser.
  • Gi råd/ veiledning i f.m. opparbeidelse av private lekeplasser slik at disse blir etablert i.h.t. gjeldende forskrifter.