Trenger du råd og veiledning?

Vi har faghjelper som kommer på gratis befaring for å gi råd og veiledning om både planting og ungskogpleie. Faghjelpene kan også gjøre arbeidet for deg.

  • Kai Ove Kvinlaug (AT Skog): 916 90 774
  • Uwe Rutzen (Nortømmer): 900 95 558

Tilskudd

Eier du mer enn 10 dekar med skog så kan du få tilskudd til investeringene du gjør. Vi gir tilskudd til følgende tiltak:

 

Tiltak

Tilskudd

Merknad

Markberedning

40 %

 

Nyplanting

40 %

Tillegg fra staten på 60 % på 50 ekstra planter per dekar utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.

Suppleringsplanting

60 %  

 

Ungskogpleie

40 %

 

Kunstig kvisting

40 %

 

 

Siste frist for å søke er 15. november. Vi behandler søknadene fortløpende. Søknader som kommer inn etter at tilskuddsmidlene er brukt opp, blir liggende over til året etter. De behandles så snart ny tilskuddsramme er tildelt og tilskuddssatser fastsatt. Slike søknader får tilskuddssatsen som gjelder i behandlingsåret, ikke søknadsåret.

Du kan søke på to måter:

Bruker du skjemaet så må du sende det til kommunen på e-post eller i posten, adressene finner du nederst på sida. Legg ved kopi av faktura og kart. Hvis du har gjort ungskogpleie selv så må du legge med timeliste. Vi godkjenner maksimalt 2 timer/dekar. Du trenger ikke timeliste på eget plantearbeid, her beregner vi en fast sum pr. plante i arbeidskostnader.

Mer om tilskuddene og kravene vi stiller finner du i lokale retningslinjer for tilskudd til skogkultur i Kvinesdal.