Trenger du råd og veiledning?

Kai Ove Kvinlaug er faghjelp i skogbruket og han kommer gjerne på gratis befaring for å gi råd og veiledning om både planting og ungskogpleie. Faghjelpene kan også gjøre arbeidet for deg.

  • Kai Ove Kvinlaug (AT Skog): 916 90 774

Skogkurs har laget et par fine veiledere som kan være til god hjelp

Tilskudd

Eier du mer enn 10 dekar med skog så kan du få tilskudd til investeringene du gjør. Vi gir tilskudd til følgende tiltak:

 

Tiltak

Tilskudd

Merknad

Markberedning

25 %

 

Nyplanting

35 %

Tillegg fra staten til tettere planting som klimatiltak. Inntil 60 % tilskudd på 50 ekstra planter per daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimunstall. 

Suppleringsplanting

55 %  

 

Ungskogpleie

50 %

 

Kunstig kvisting

25 %

 

 

Siste frist for å søke er 15. november. Vi behandler søknadene fortløpende. Søknader som kommer inn etter at tilskuddsmidlene er brukt opp, blir liggende over til året etter. De behandles så snart ny tilskuddsramme er tildelt og tilskuddssatser fastsatt. Slike søknader får tilskuddssatsen som gjelder i behandlingsåret, ikke søknadsåret.

Du kan søke på to måter:

Bruker du skjemaet så må du sende det til kommunen på e-post eller i posten, adressene finner du nederst på sida. Legg ved kopi av faktura og kart. Hvis du har gjort ungskogpleie selv så må du legge med timeliste. Vi godkjenner maksimalt 2 timer/dekar. Du trenger ikke timeliste på eget plantearbeid, her beregner vi en fast sum pr. plante i arbeidskostnader.

Mer om tilskuddene og kravene vi stiller finner du i lokale retningslinjer for tilskudd til skogkultur i Kvinesdal.