Hva koster det?

Betalingssatser for SFO er vedtatt av kommunestyret 15.12.21, sak 73/21. Disse er gjeldende fra 01.01.22.

Fast avtale for skoleåret inngås før skoleåret starter.

SFO pr. 01.01.2022  pr. termin
SFO inntill 4 timer  647
SFO inntill 8 timer  1 243
SFO inntill 12 timer  1 789
SFO inntill 16 timer  2 282
Fullt tilbud 16 timer eller mer  2 729
Matpenger, ettermiddagsmåltid  307

 

Kjøp av    
Enkel dager i skoleåret (gjelder morgen + ettermiddag pr. dag  172
Enkeltdager i ferier pr. dag  281
Enkeltmåltider pr. måltid  18

Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen:

Betalingen innkreves i 10 terminer; september - juni.
Tilfeldig kjøp av enkelttimer/enkeltdager bestilles med minimum 1 dags varsel

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Delbetaling mellom mor og far

Foreldrebetaling kan deles mellom mor og far om det er ønsket. Skriv om dette sendes skolen med begge foresattes underskrift.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.