Hva koster det?

Betalingssatser for SFO er vedtatt av kommunestyret 13.12.23, sak 105/23. Disse er gjeldende fra 01.01.24.

Fast avtale for skoleåret inngås før skoleåret starter.

SFO pr. 01.01.2024  pr. termin
SFO inntil 4 timer  703,-
SFO inntil 8 timer  1 351,-
SFO inntil 12 timer  1 944,-
SFO inntil 16 timer  2 480,-
Fullt tilbud 16 timer eller mer  2 879,-
Matpenger, ettermiddagsmåltid  330,-

 

Kjøp av    
Enkel dager i skoleåret (gjelder morgen + ettermiddag pr. dag  186,-
Enkeltdager i ferier pr. dag  305,-
Enkeltmåltider pr. måltid  20,-

Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen:

Betalingen innkreves i 10 terminer; september - juni.
Tilfeldig kjøp av enkelttimer/enkeltdager bestilles med minimum 1 dags varsel.

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Delbetaling mellom mor og far

Foreldrebetaling kan deles mellom mor og far om det er ønsket. Skriv om dette sendes skolen med begge foresattes underskrift.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.