Hva koster det?

Betalingssatser for SFO er vedtatt av kommunestyret 11.12.19, sak 123/19. Disse er gjeldende fra 01.01.20.

Fast avtale for skoleåret inngås før skoleåret starter.

SFO pr. 01.01.2020  pr. termin
SFO inntill 4 timer  611
SFO inntill 8 timer  1 175
SFO inntill 12 timer  1 691
SFO inntill 16 timer  2 158
Fullt tilbud 16 timer eller mer  2 579
Matpenger, ettermiddagsmåltid  290

 

Kjøp av    
Enkel dager i skoleåret (gjelder morgen + ettermiddag pr. dag  163
Enkeltdager i ferier pr. dag  266
Enkeltmåltider pr. måltid  17

Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen:

Betalingen innkreves i 10 terminer; september - juni.
Tilfeldig kjøp av enkelttimer/enkeltdager bestilles med minimum 1 dags varsel

 

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Delbetaling mellom mor og far

Foreldrebetaling kan deles mellom mor og far om det er ønsket. Skriv om dette sendes skolen med begge foresattes underskrift.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.