Hva koster det?

Sett inn prisregulativ

Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.
Betalingen innkreves i 10 terminer; september til juni.
Tilfeldig kjøp av enkelttimer/enkeltdager bestilles med minimum 1 dags varsel.

Vedtatt av Kommunestyret 12.12.2018, sak 82/18. Gjeldende fra 01.01.2019

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Delbetaling mellom mor og far

Foreldrebetaling kan deles mellom mor og far om det er ønsket. Skriv om dette sendes skolen med begge foresattes underskrift.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.