Prøvingsattest fra folkeregisteret

Skatteetaten v/ Folkeregisteret må sjekke om dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. På Skatteetatens nettside finner dere de erklæringer som må fylles ut. Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest dersom vilkårene for å inngå ekteskap er tilstede. Attesten er gyldig i 4 måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Dere kan søke om prøvingsattest digitalt eller på papir. Digital søknad sendes ved å logge dere inn via skatteetaten.no. Dere kan invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme, og vil på kort tid få behandlet ekteskapsprøvingen. Skatteetaten anbefaler å benytte den digitale løsningen. Dersom dere søker på papir skal søknad sendes Skattetaten, Postboks 9200 - Grønland, 0134 Oslo.

Her finner dere nærmere informasjon om hvordan dere går frem for å få prøvingsattest fra Skatteetaten:

Alle spørsmål knyttet til prøving av ekteskapsvilkår må rettes Skatteetaten.

Frist

Kommunen må få tilsendt prøvingsattesten senest 14 dager før vigselen.

Prøvingsattest digitalt

Dersom dere søker om prøvingsattest digitalt mottar dere en elektronisk godkjent prøvingsattest i Altinn
Da kan dere laste ned dokumentet og legge den inn som vedlegg til e-post. For at personopplysningene dine skal være sikre, kan du sende den i en kryptert e-post. E-post sendes til kommunens postmottak: post@kvinesdal.kommune.no

Alternativt kan dere sende kommunen en papirutskrift av attesten per post 
Kvinesdal kommune 
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

eller levere utskriften på servicekontoret i Nesgata 11.

Prøvingsattest på papir

Dersom dere søker om prøvingsattest på papir vil dere motta en stemplet og signert prøvingsattest per post. Dere må ettersende prøvingsattesten i original til kommunen 
Kvinesdal kommune 
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

eller levere dokumentet på servicekontoret i Nesgata 11.

Alternativt kan dere be Skatteetaten sende attesten direkte til kommunen.

Tidspunkt og sted for vigselen

Når kommunen har mottatt gyldig prøvingsattest vil dere få en bekreftelse for seremonien.

Hvis dere ønsker å reservere tid, vil dere få et brev der tidspunkt fremkommer. Dette er ingen bekreftelse på at seremonien vil bli gjennomført, den kommer først etter at kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Send derfor prøvingsattesten til kommunen så fort dere mottar den, eller be om å få den sendt direkte til kommunen.

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest 14 dager før vigselen for at vi kan få gjort nødvendige forberedelser og at det ikke oppstår forsinkelser på selve vigselsdagen.

Vigsler tilbys på onsdager, torsdager og fredager i tidsrommet kl. 1100-1400. I tillegg tilbys vigsler 1 lørdag i mai, juni, juli og august.
Vigsler skal som hovedregel finne sted i Kvinesdal rådhus eller Kvinesdal kulturhus. Dersom dere ønsker utendørsvigsel, så ta det opp når dere kontakter kommunen for å bestille vigsel, så vil vi vurdere om det er mulig å få til.

 

Hvem kan vie oss?

Det er ordfører Per Sverre Kvinlaug som gjennomfører vigsler. Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for han, kan varaordfører Malin Stokkeland gjennomføre vigselen. Dersom dere ikke ønsker å bli viet av en politiker, eller at tidspunktet ikke passer hverken for ordfører eller varaordfører, kan Jens Arild Johannessen eller Geir Bruli som er kommunalt ansatte vie dere.