Prøvingsattest fra folkeregisteret

Skatteetaten v/ Folkeregisteret må sjekke om dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. På Skatteetatens nettside finner dere de erklæringer som må fylles ut. Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest dersom vilkårene for å inngå ekteskap er tilstede. Attesten er gyldig i 4 måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Her finner dere nærmere informasjon om hvordan dere går frem for å få prøvingsattest fra Skatteetaten:
Veien til ekteskapet - steg for steg, skatteetaten.no
Alle spørsmål knyttet til prøving av ekteskapsvilkår må rettes Skatteetaten.

Prøvingsattest

Dersom dere søker om prøvingsattest digitalt mottar dere en elektronisk godkjent prøvingsattest i Altinn
Da kan dere laste ned dokumentet og legge den inn som vedlegg i søknadsskjemaet.  

Alternativt kan dere sende kommunen en papirutskrift av attesten per post 
Kvinesdal kommune 
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

eller levere utskriften på servicekontoret i Nesgata 11.

Frist

Kommunen må få tilsendt prøvingsattesten senest 14 dager før vigselen.

Tidspunkt og sted for vigselen

Vigsler tilbys som hovedregel i Kvinesdal rådhus eller Kvinesdal kulturhus i ordinær åpningstid. Dersom dere ønsker vigsel et annet sted eller tid, kan det fylles ut i skjemaet under, så vil vi forsøke å oppfylle ønskene.

Dere kan bestille tid for vigsel på dette skjemaet.

Når kommunen har mottatt gyldig prøvingsattest vil dere få en bekreftelse for seremonien.

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest 14 dager før vigselen for at vi kan få gjort nødvendige forberedelser og at det ikke oppstår forsinkelser på selve vigselsdagen.

To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. 

Hvem kan vie oss?

Vigsler kan bli gjennomført av en av disse:

  • ordfører Per Sverre Kvinlaug
  • varaordfører Ahmed Lindov 
  • seniorrådgiver Geir Bruli

Prisliste

Her er prislisten for borgerlige vigsler:

Vigsler er gratis for kommunens innbyggere på hverdager i ordinær åpningstid.

Dersom man ønsker vigsel utenom ordinær åpningstid eller på annet sted enn rådhuset/kulturhuset er prisen kr. 1250,- 

Ved vigsel for andre enn kommunens innbyggere som finner sted innenfor det ordinære tilbudet om tid og sted er prisen kr. 860,-

Ved vigsel for andre enn kommunens innbyggere som finner sted etter kl. 14.00 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet eller på lørdager er prisen kr. 2110.-