Kvinesdal kommunestyre består av 27 representanter med følgende fordeling i perioden 2019 - 2023.

6 representanter fra Arbeiderpartiet

4 representanter fra Fremskrittspartiet

4 representanter fra Høyre som har varaordfører

7 representanter fra Kristelig Folkeparti som har ordføreren

6 representanter fra Senterpartiet

 

Politisk organisasjonskart

Politisk organisasjonskart