Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene for 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2019, Sak: PS 123/19.

Du kan se alle de kommunale avgiftene her.

Info fra 18.03.20 - Ny betalingsfrist for kommunale avgifter.

Vi har allerede sendt ut fakturaer med kommunale avgifter for 1. halvår og regningene har betalingsfrist 1. april. Denne fristen forskyves med to måneder til 31. mai. Kommunen sender ikke ut nye fakturaer, men dere kan velge selv når dere betaler innen denne dato. Om du ønsker å dele opp regningen i flere deler, kan du velge beløp og dato selv, men alle delbetalinger må benytte samme KID nummer som står på den regningen som er sendt ut. Du må også passe på at alt er betalt innen den nye fristen.

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2020

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2019, Sak: K 123/19

(Jfr. Matrikkellovens § 32 / Matrikkelforskriftens § 16 og Lov om eierseksjoner § 15)

Du kan se gebyrene her.

 

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester for 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2019, Sak: PS 123/19.

Du kan se gebyrene her.

Havneavgifter

Forskrifter om havneavgifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995

Avgifter sist vedtatt den 13.12.2017, sak K-86/17.

Du kan se avgiftene her.