Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene for 2021 ble vedtatt i kommunestyret den 16.12.2020, Sak: PS 85/20.

Du kan se alle de kommunale avgiftene her.

Du kan lese mer om de kommunale avgiftene her.

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2020

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2019, Sak: K 123/19

(Jfr. Matrikkellovens § 32 / Matrikkelforskriftens § 16 og Lov om eierseksjoner § 15)

Du kan se gebyrene her.

 

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester for 2020 ble vedtatt i kommunestyret den 11.12.2019, Sak: PS 123/19.

Du kan se gebyrene her.

Havneavgifter

Forskrifter om havneavgifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995

Avgifter sist vedtatt den 16.12.2020, sak K-84+85/20.

Du kan se avgiftene her.