Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for.

Det digitale budsjettdokumentet, for 2023 med økonomiplan 2023-2026 ble presentert den 27.10.2022 for politikere og ansatte.
Klikk her for å lese videre i det digitale budsjettdokumentet.

Budsjett vedtaket fra kommunestyret den 14.12.22 kan leses her.