Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for.
Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret vil bli publisert her på høsten 2022.