Kvinesdal kommune er godt i gang med å vaksinere kommunens innbyggere. Vi vaksinerer befolkningen trinnvis, i tråd med retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter. Vi mottar vaksiner kun til de som er folkeregistrert i Kvinesdal.

  • Vi starter med de eldste først.
  • Vi kaller deg inn når det er din tur.

Vi bruker Kvinesdal kulturhus som midlertidig vaksinasjonslokale.

Tirsdag er vaksinasjonsdag.  Vi vaksinerer fra kl.11.00 til alle doser er satt.  Alle vil få SMS med tidspunkt for når de skal møte opp. Dersom du ikke kan motta SMS kan du ta kontakt med oss for å avtale hvordan vi kan gi deg beskjed om innkalling.

Vi har sendt ut innkalling til vaksinering tom uke 31 og har kommet til årskull 1999. Er du født før dette og ikke fått innkalling, kan du ringe 46 86 49 94 for å avtale dato for vaksinering.

I løpet av morgendagen (fredag 23.juli) vil alle innbyggerne i Kvinesdal født til og med 2003 ha fått tilbud om vaksine. 

Alle i risikogruppene har nå fått tilbud om vaksine. Fastlegene har laget lister over de som er i risikogrupper, se https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/   Har du spørsmål om du er i risikogruppe, ta kontakt med din fastlege.

Det er ikke nødvendig å registrere deg for å få vaksine. Kommunen henter lister fra Folkeregisteret og sender ut innkalling på SMS.

Bruker du blodfortynnende eller immundempende medisiner, ta kontakt med fastlegen med tanke på evt forhåndsregler. De som har reagert allergisk på vaksine eller har hatt anafylaktisk reaksjon, bør rådføre seg med lege.

På grunn av få vaksinedoser hver uke er det ikke mulig å bytte tidspunkt for dose 2.  Unntaket er hvis det er medisinsk grunn for å flytte vaksinen, ta det opp med fastlegen før du kontakter vaksineteamet.

Hvis du ikke ønsker vaksine eller vil flytte time ta kontakt på tlf. 46 86 49 94.  Vi vil oppfordre deg til å benytte deg av den timen du har fått, slik at vi unngår mye bytting av timer.

Kommunen forbereder seg på å motta koronavaksiner ukentlig gjennom hele sommeren. Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august.

Innbyggere må forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Man vil få dose 2 i samme kommune som man får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.  Det er ikke mulig å få dose 2 i en annen kommune, hvis man f.eks. er på ferie. Tidsintervallet for dose to er justert nasjonalt og har blitt endret fra 9 til 12 uker. Dette er avhengig av hvor mange vaksiner Norge får. Man vil få inkalling på SMS med dato og klokkeslett når det er din tur til å få satt dose to.

Når du skal ta vaksinen:

  • Ingen skal komme til vaksinering uten å ha fått time.
  • Du skal komme til den tiden du har fått. Ikke kom for tidlig eller for sent. Vi ønsker færrest mulig folk på stedet.
  • Hvis du har symptomer på koronavirus skal du ikke komme. Ta kontakt med oss på tlf 46 86 49 94 så ordner vi ny time til deg.
  • Når du kommer til kulturhuset blir du tatt i mot, registrert og du får utdelt et munnbind som du skal ha på deg til du er ferdig.
  • Du får tildelt en plass som du skal sitte hele tiden.  Vaksinatørene kommer rundt og vaksinerer.  Sykepleier eller lege setter vaksinen.  De spør om du har feber, er forkjølet eller har andre symptomer på koronavirus. 
  • Vaksinen settes i overarmen. Bruk bekledning som gjør at vi greit kommer frem på vaksinasjonsstedet.
  • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20-60 minutter. Normal observasjonstid er 20 minutter. Hvis du føler deg uvel eller svimmel, så si ifra til de som vaksinerer.   Du kan gå når observasjonstiden er ferdig.
  • Du får med deg en lapp med dato for andre vaksinedose.  Du vil også få en SMS noen dager før.

Frivillige fra Sanitetsforeningen vil bistå med alt fra kø-organisering, til observasjon av vaksinerte og annet arbeid knyttet på vaksinasjonsstedet.

Litt om vaksinen

Vaksinasjonen er gratis og gis med en sprøyte i overarmen. Du får to doser med minst 21 dagers mellomrom. De fleste er beskyttet en til to uker etter andre dose. Varigheten av beskyttelsen er foreløpig ikke kartlagt.
Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon anbefales også vaksinasjon, tidligst 3-4 uker etter at de er symptomfrie og i fin form.

Vanlige bivirkninger er: vondt på stikkstedet, trøtthet, hodepine, vondt i kroppen, frysninger og feber. Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager. For mer informasjon kan du lese mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets informasjons side «koronavaksine» : https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om. 

De som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen kan lese informasjonbrevet fra Folkehelseinstituttet her.

 

Vær obs på svindelforsøk

Det kan forekomme ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg om å være oppmerksom.
Vaksinen er gratis. Det vil aldri være krav om betaling for å få vaksine, oppgi derfor aldri bankkonto eller annen privat informasjon hvis du blir kontaktet om vaksine.

De som har sendt inn skjema vil bli kontaktet per SMS med tid og sted for vaksinasjon. De som har registrert at de ikke ønsker å få SMS vil bli kontaktet av vaksinetemaet per telefon.

 

Vaksineringsscenario

Vaksineringen er i gang i Norge. Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Her er to scenarier; en nøktern med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig, mens den andre er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner.

Tabellene baserer seg på estimater. Vi har ikke mer talldata å gi ut utover de tallene som allerede er oppgitt i scenarioene.

Nøktern: 

Vaksineringsscenario

Optimistisk: 

Vaksineringsscenario