Hvor kan du få vaksine?

Kvinesdal kommune tilbyr koronavaksine til alle over 12 år og barnevaksine til de som er 5-11 år.  Vaksineringen skjer på Kvinesdal legesenter. Ta kontakt med legesenteret på tlf. 38 35 70 80 for å avtale tid for vaksinering. Det gjelder både 1. dose, 2.dose eller 3.dose. Vi har både Pfizer-vaksine (Corminaty) og Moderna-vaksine (Spikevax).

Bruker du blodfortynnende eller immundempende medisiner, ta kontakt med fastlegen med tanke på evt forhåndsregler. De som har reagert allergisk på vaksine eller har hatt anafylaktisk reaksjon, bør rådføre seg med lege.

Informasjon om 4. vaksinedose/oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose/4.dose koronavaksine for:

 • Sykehjemsbeboere
 • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Personer 65-74 år
 • Personer 18-64 år i risikogrupper
 • Personer 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2.og 3. trimester

Regjeringen har også åpnet opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

 Det anbefales 3-4 måneders intervall fra gjennomgått koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose,

Minimum 4 mnd fra forrige vaksinedose.

Vaksineringen skjer på Kvinesdal legesenter.  De som ønsker 4.dose kan ta kontakt med Kvinesdal legesenter tlf. 38 35 70 80 for å bestille time eller møte opp på legesenteret mellom 14.30-15.00.

Les mer her: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt en ekstra tredje dose i sin grunnvaksinasjonsserie får tilbud om oppfriskningsdose (fjerde dose).

Les mer om dette på Folkehelseinstituttes sider her.

Vaksinasjon av barn og unge

Barn 5-11 år (født 2010-2016) KAN vaksineres hvis foresatte ønsker. Dette vurderes mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 minst 12 uker etter hvis dette er ønskelig. Barn i denne gruppen får en egen versjon av vaksinen, beregnet til barn.

Barn og unge 12-15 år (født 2006-2009) KAN vaksineres med dose 2 minst 12 uker etter dose 1.

Unge 16-17 år (født 2003-2005) BØR vaksineres med 2 doser, med anbefalt minst 8-12 ukers intervall.

Boosterdose er kun godkjent for personer over 18 år.

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 til barn 5-11 år kan leses her.

Vaksine og reise

Dersom du skal resie til land som krever koronasertifikat har Helsenorge har laget en sjekkliste for deg som planlegger reise. Den finner du her.

Når du skal ta vaksinen

 • Vaksinen settes i overarmen. Bruk bekledning som gjør at vi greit kommer frem på vaksinasjonsstedet.
 • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20 minutter. Hvis du føler deg uvel eller svimmel, så si ifra til de som vaksinerer. Du kan gå når observasjonstiden er ferdig.

Litt om vaksinen

Vaksinasjonen er gratis og gis med en sprøyte i overarmen. Man regnes som fullvaksinert en uke etter andre dose. Varigheten av beskyttelsen er foreløpig ikke kartlagt.
Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon anbefales også vaksinasjon, tidligst 3 måneder etter at de er symptomfrie og i fin form.

Vanlige bivirkninger er: vondt på stikkstedet, trøtthet, hodepine, vondt i kroppen, frysninger og feber. Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager. For mer informasjon kan du lese mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets informasjons side «koronavaksine» : https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Vær obs på svindelforsøk

Det kan forekomme ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg om å være oppmerksom.
Vaksinen er gratis. Det vil aldri være krav om betaling for å få vaksine, oppgi derfor aldri bankkonto eller annen privat informasjon hvis du blir kontaktet om vaksine.

De som skal få vaksine vil bli kontaktet per SMS med tid og sted for vaksinasjon. De som har registrert at de ikke ønsker å få SMS vil bli kontaktet av vaksinetemaet per telefon.