Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Hvem kan få koronavaksine?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Kvinesdal kommune fikk 20 doser vaksiner i uke 1.  De første dosene vaksine ble gitt til beboere på Kvinesdal bo- og omsorgssenter.  Videre vaksinasjon er avhengig av hvor mange doser vi får til kommunen.  Etter hvert som kommunen får flere vaksinedoser vil vi vaksinere etter prioriteringsliste fra FHI.

Hvordan registrere seg for vaksine?

Det er sendt ut informasjonsbrev og registreringsskjema til alle innbyggere over 75 år i Kvinesdal. De som ønsker vaksine må levere inn registreringsskjemaet.

Når vi får vaksiner, vil vi kontakte de som har registrert seg ved å ringe eller sende SMS med dato, tidspunkt og sted for vaksinering. Det er viktig at du følger med og gir beskjed om du IKKE kan møte.
Du må være forberedt å møte på kort varsel når det er din tur til å vaksineres.

Vi vil kontakte innbyggerne etter FHI sin prioriteringsliste.

Hvis noen oppholder seg i kommunen, men ikke er innbyggere, må de ta kontakt for å bli satt opp på vaksinelistene.

Ved spørsmål om koronavaksine, ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 46 86 49 94 på hverdager mellom kl. 08.00 og 14.00.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Vær obs på svindelforsøk

Det kan forekomme ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg om å være oppmerksom.
Vaksinen er gratis. Det vil aldri være krav om betaling for å få vaksine, oppgi derfor aldri bankkonto eller annen privat informasjon hvis du blir kontaktet om vaksine.

De som har sendt inn skjema vil bli kontaktet per SMS med tid og sted for vaksinasjon. De som har registrert at de ikke ønsker å få SMS vil bli kontaktet av vaksinetemaet per telefon.

 

Litt om vaksinen

Vaksinasjonen er gratis og gis med en sprøyte i overarmen. Du får to doser med minst 21 dagers mellomrom. De fleste er beskyttet en til to uker etter andre dose. Varigheten av beskyttelsen er foreløpig ikke kartlagt.
Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon anbefales også vaksinasjon, tidligst 3-4 uker etter at de er symptomfrie og i fin form.

Vanlige bivirkninger er: vondt på stikkstedet, trøtthet, hodepine, vondt i kroppen, frysninger og feber. Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager. Les mer om bivirkninger av AstraZeneca vaksinen her.

For mer informasjon kan du lese mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets informasjons side «koronavaksine» : https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Status vaksinering i Kvinesdal

Det er per uke 15 vaksinert 1271 personer i Kvinesdal kommune. 315 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.

Alle over 75 år som ønsker vaksine er nå vaksinert og vi er i gang med å vaksinere de over 70 år.

Vaksineringsscenario

Vaksineringen er i gang i Norge. Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Her er to scenarier; en nøktern med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig, mens den andre er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner.

Tabellene baserer seg på estimater. Vi har ikke mer talldata å gi ut utover de tallene som allerede er oppgitt i scenarioene.

Nøktern: 

Vaksineringsscenario

Optimistisk: 

Vaksineringsscenario