Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet.

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden.
  • Skyss til avlastning/ dagtilbud/ institusjoner.
  • Skyss til skole.
  • Skyss til arbeid.
  • Pasientreiser.
  • Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

På Agder fylkeskommunes nettside kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke?

Søker må fylle ut elektronisk søknadsskjema som kan lastes ned her og legge ved legeerklæring.

Søknadsfrist

Søknadene behandles kvartalsvis, 4 ganger i året: 

  • Søknadsfristen 2. kvartal: 20. februar.
  • Søknadsfristen 3. kvartal: 20. mai.
  • Søknadsfristen 4. kvartal: 20. august.
  • Søknadsfristen 1. kvartal året etter: 20. november.

Søknaden behandles av Servicekontoret.