Fritidsfiske

 • Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av om du fisker i sjø eller i ferskvann, årstider, art, og så videre.
 • For fritidsfiske i ferskvann i kommunen må man avtale med grunneier.
 • Barn under 16 år kan fiske fritt i ferskvann med stang og håndsnøre.

FERSKVANNSFISKE

 • Innlandsfisk er fiskearter som lever hele livet i ferskvann.
 • I Aust- og Vest-Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt.
 • Alle over 16 år må kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren før fisket starter.

SALTVANNSFISKE

 • Som norsk statsborger kan du fiske gratis i sjøen uten grunneiers tillatelse.
 • Utenlandske turister kan drive sportsfiske i sjøen med håndholdte redskaper, men de kan ikke selge fisken. 
 • På Fiskeridirektoratets nettportal fins oppdatert informasjon om fritidsfiske i sjøen og hvilke regler som gjelder.

LAKSEFISKE 

Regionen vår har lakseelver i toppsjiktet! Trykk på linken under for å kjøpe fiskekort, se fisketider og annen informasjon om elvene. 

KJØP FISKEKORT

Jakt og fangst - Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.

JEGERPRØVEN

 • Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.
 • Prøven består av et obligatorisk kurs som avsluttes med eksamen.
 • Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
 • Kurset holdes i regi av lokal jeger- og fiskeforening.

KRITERIER - VILKÅR FOR Å JAKTE

 • Du må fylle 14 år inneværende år for å kunne ta jegerprøvekurset.
 • Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år, uten krav til avlagt jegerprøve.
 • Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år.
 • Her er det krav om at jegerprøven på forhånd er bestått og skyteprøve avlagt.
   
 • Etter å ha bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret.
 • Det gir deg rett til å drive selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år.
 • Du kan drive selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.
 • Ny skyteprøve må avlegges hvert år du jakter.

EKSAMEN I JEGERPRØVEN

 • Kommunen står for gjennomføring av eksamen, som er digital.
 • Du må betale gebyr til Miljødirektoratet før du avlegger eksamen og kvitteringen må tas med til eksamen.
 • Gebyret gjelder kun for ett forsøk på eksamen.
 • Miljødirektoratet bestemmer gebyrsatsen og den kan endres fra år til år.
 • Les mer om jegerprøve og opplæringsjakt (Miljødirektoratet)