Kvinesdal kommune publiserer felles postliste tilhørende vårt saksarkiv. Postlisten publiseres med fire dagers utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett fredag.

Kommunestyret vedtok 22.2.12 i sak 16/12 "Kvinesdal - en åpen kommune" at det skal legges ut fulltekstdokumenter i postlista. 

Alle typer offentlige dokumenter blir lagt ut, både mottatte og sendte brev, notater og saksframlegg.

Du kan lese postlisten for Kvinesdal kommune her.

Innsynsløsningen for de forskjellige råd og utvalgene finner du her.


Begjæring om innsyn sendes post@kvinesdal.kommune.no

Offentleglova gir deg rett til innsyn i kommunale dokumenter. 
 

Lenke til: 
Offentleglova
Justisdepartementets rettleiar