Kvinesdal kommune publiserer felles postliste tilhørende vårt saksarkiv. Postlisten publiseres med fire dagers utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett lørdag.

Kommunestyret vedtok 22.2.12 i sak 16/12 "Kvinesdal - en åpen kommune" at det skal legges ut fulltekstdokumenter i postlista. 

Alle typer offentlige dokumenter blir lagt ut, både mottatte og sendte brev, notater og saksframlegg.

Du kan lese postlisten for Kvinesdal kommune her.


Begjæring om innsyn sendes post@kvinesdal.kommune.no

Offentleglova gir deg rett til innsyn i kommunale dokumenter. 
 

Lenke til: 
Offentleglova
Justisdepartementets rettleiar