Miljøstasjon Øye

Kvinesdal kommune har inngått driftsavtale med Netland & Sønner for en miljøstasjon på Øye.

Lenke til Åpningstider på Miljøstasjonen på Øye og mobil miljøstasjon.

Husholdningsavfall

Kommunen har innført sortering i 4 fraksjoner.

 • Matavfall, hageavfall og brosjyrer
 • Restavfall og bleier
 • Plastavfall og isopor
 • Aviser og ukeblader, drikkekartonger

Se IRS Miljø sine hjemmesider for priser.

Hytter og fritidshus

Kvinesdal kommunestyre vedtok 25.05.2005 at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i Kvinesdal kommune med virkning i fra 1.01.2006.

Alt avfall fra hytter/fritidshus, jfr. § 3, må medtas til utplasserte containere.

Driftsutvalget vedtok i møte 23.11.05. følgende plassering av innsamlingspunkt for hytteavfall.

 • Feda småbåthavn.
 • Teknisk drift – Åmot industriområde.
 • Parkeringsplass ved veikryss Hidreskog – Nåværende E39.
 • Coop Gjemlestad.
 • Coop Kvinlog.
 • Parkeringsplass på Haddelandsheia.(Containerne til Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap)
 • Parkeringsplass på Krågeland (Lengst vest)
 • Parkeringsplass på sanden Knaben og ved renseanlegget (nedgravd løsning).
 • Veg til Nesjen

Industriavfall

Næringsavfall leveres gjennom godkjent renovatør og etter avtale.
Næringsavfall kan også leveres direkte til godkjent mottak (IRS - eller Miljøstasjonen).

Glass og metall

Container er satt ut på ulike steder i kommunen. Se lenke til returpunkter på IRS Miljø sine hjemmesider

Annet avfall fra husholdning

Ryddeavfall/ hageavfall, spesialavfall og lignende leveres på Miljøstasjonen på Øye.

Har du spørsmål vedr. renovasjon, ta kontakt med IRS på telefon 38 32 60 80, IRS Miljø sin hjemmeside eller epost