Kvinesdal kommune skal selge en tomt på ca 1,5 dekar næringsareal i Kvinlog Sentrum. Arealet er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål.; bolig/ forretning/ bevertning.

Næringsareal Kvinlog sentrum

Pris på areal er kr 40 pr m2. 
Er du interessert sender du søknad om kjøp av areal til Kvinesdal Kommune til post@kvinesdal.kommune.no
For mer informasjon, ring servicekontoret tlf: 38 35 77 00