Funksjonshemmede, grupper og søknader som har legeerklæring vil bli prioritert.

Pris kroner 3.000,- per halvår. 1 time pr. uke inntil 5 personer, over 5 personer kroner 3.800,- 1 time pr. uke. 

Søknad sendes digitalt til Kvinesdal kommune eller pr. post til følgende adresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. 

Lenke til digital søknad