Det må søkes på eget søknadsskjema som kan lastes ned her.  PDF document ODT document

Funksjonshemmede og grupper ( mer enn 4 personer ) vil bli prioritert.

Søknaden gjelder for høst/ vårsesongen 2019/ 2020.

Pris kr. 2.600,- 1 time i uken inntil 5 personer, over 5 personer kr. 3.200,- 1 time i uken.

Legeerklæring må vedlegges søknaden.

Søknad sendes til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.