Øyebergan boligfelt

Vi har følgende ledige tomter i Øyebergan boligfelt.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 1  950  SOLGT
 2  886  kr. 458.000
 3  985  SOLGT
 4  760  kr. 392.000
 5  800  kr. 414.000
 6  713  kr. 369.000
 7  775  kr. 401.000
 8  812  kr. 420.000
 9  775  kr. 401.000
 10  775  kr. 401.000
 11  636  kr. 239.000
 12  711  kr. 368.000
 13  696  kr. 360.000
 14   635  kr. 328.000
 15  780  SOLGT
 16  726  kr. 375.000
 17  550  SOLGT
 18  528  kr. 273.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen.
Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.
Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen.
Oppmålingsgebyr: er inkludert i tomteprisen.

Ta kontakt med servekontoret på tlf. 38 35 77 00 for mer informasjon.

Reguleringsbestemmelser Øyebergan

Plankart Øyebergan