Det er kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31.desember 2020. Alle kommunale boligtomter selges med 15% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen.

Vi har følgende ledige tomter i Øyebergan boligfelt.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 1  950  kr. 491.000
 2  886  kr. 458.000
 3  985  kr. 509.000
 4  760  kr. 392.000
 5  800  kr. 414.000
 6  713  kr. 369.000
 7  775  kr. 401.000
 8  812  kr. 420.000
 9  775  kr. 401.000
 10  775  kr. 401.000
 11  636  kr. 239.000
 12  711  kr. 368.000
 13  696  kr. 360.000
 14   635  kr. 328.000
 15  780  kr. 403.000
 16  726  kr. 375.000
 17  550  kr. 284.000
 18  528  kr. 273.000

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: er inkludert i tomteprisen.

Reguleringsbestemmelser Øyebergan

Plankart Øyebergan