INNHOLD

Kart i løsningene er i hovedsak topografiske kart, flyfoto, arealplaner, grender etc. I noen løsninger vil det i noen grad bli lagt ut kommunale spesialkart etc.
Kartdata er av forskjellig årgang, innhold og kvalitet, og sammensatt fra forskjellige kartserier.

SPESIALKART

Vann- og avløpsdata er et ekstra kartlag som er tilgjengelig i løsningene. Disse dataene er under utvikling, og er derfor ikke komplette og kan inneholde feil.
Det kan bli aktuelt å publisere andre kartlag senere, da selve løsningene også er under utvikling.

OPPSLAG

Det finnes oppslag mot stedsnavn, adresser, plan- og eiendomsinformasjon.

RÅDGIVNING

Kommunens saksbehandlere kan være behjelpelige med råd angående kvalitetssikring av data/opplysninger. Arealplaner, grenser, etc. må i en del tilfeller kontrolleres opp mot originale dokumenter.

KVALITET

Oppdager du noe du mener er feil i kartet, vennligst ta kontakt. Kommunen kan i mange tilfeller gi veiledning om hva som må til, hvor en kan henvende seg og fremgangsmåter for å sjekke saken nærmere.

BEGRENSNINGER

Bruk av tjenesten erstatter ikke den vanlige saksgangen i kommunen eller rutiner for bestilling av opplysninger i forbindelse med eiendomsomsetning, søknader om tiltak osv.

Kartene er ikke oppdaterte til enhver tid, og kan ha betydelige avvik.
Ingen informasjon i løsningen er rettslig/juridisk bindende.
Kvinesdal kommune er ikke ansvarlig for feil i kart eller feil bruk av kart i løsningen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte data fra løsningen til kommersiell bruk. Slik bruk vil i mange tilfeller kreve lisens (se også lenke til bestilling av digitale kartdata).