Mange kan kjenne på utrygghet når det er krig i våre nærområder. Dette kan gjelde både barn, ungdom og voksne. Det er viktig å finne noen å snakke med slik at man får bearbeidet følelser.

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner.

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du gode råd om hvordan snakke med barn og unge om kriser.

Voksne for barn har en egen side om hvordan du kan snakke med barn om Ukraina, den finner du her.

Regjeringen holdt 2. mars egen pressekonferanse for barn om Krigen i Ukraina, den kan du se her.