Hva kan de hjelpe deg med?

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Våre tjenester er gratis, og vårt arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Agder er kontoret lokalisert i Kristiansand.

Klikk og les mer om Pasient- og brukerombudet i Agder