Spillemidler til anlegg

Det kan søkes om spillemidler til flere typer idrettsanlegg med ulike tilskuddsordninger. Anlegget det søkes midler til må være med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 
Alle idrettsanlegg som planlegges skal godkjennes av Kulturenheten og spillemiddelsøknad med alle vedlegg skal sendes elektronisk. 
Melding om påtenkte anlegg skal gis Kulturenheten innen 1.oktober. 
Frist for elektronisk innlevering av søknader med nødvendige vedlegg er 15.oktober. 
For å søke om spillemidler gå inn på www.anleggsregisteret.no
For mer info kontakt Kulturenheten v/Arne Johnsen på tlf. 94 87 00 26 eller epost: Arne.Johnsen@kvinesdal.kommune.no

Drømmestipend

HVA ER DIN STORE DRØM SOM UNG KUNSTNER, OG HVORDAN KAN DRØMMESTIPENDET VÆRE MED PÅ Å REALISERE DRØMMEN?

Kvinesdal kommune oppfordrer alle unge talenter innen musikk, visuelle kunst, teater, dans, skapende skriving eller andre aktuelle kunstområder om å søke Drømmestipend 2020. Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping deler ut 100 stipend på 15.000 kroner fordelt på 100 kommuner. Konkurransen er åpen for alle kulturutøvere som ikke har etablert seg som kunstnere.
I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne søke Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne som offentliggjøres i løpet av mai/juni 2020.
Sammen med søknaden sendes dokumentasjon av det aktuelle felt vedkommende søker holder på med. Lydfil i mp3 eller mp4 format. Bildefil i PNG, JPG eller GIF med forhold 16:9. Video i mp4 eller mov format. Kommunen kan nominere så mange utøvere de ønsker innen hver kategori.
Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk på e-post til sverre.eftestol@kvinesdal.kommune.no

Søknadsfrist fredag 18. januar 2020.

For mer informasjon se: www.drommestipendet.no eller kontakt Kulturskolens rektor Sverre Eftestøl, telefon. 38 35 41 89 eller sverre.eftestol@kvinesdal.kommune.no

Kulturprisen 2020

Kvinesdal Kommune deler ut kulturprisen etter følgende statuetter: Det deles ut en 
kulturpris for fortjenestefullt arbeid innen kulturlivet i Kvinesdal Kommune. Prisen 
tildeles enkeltpersoner, lag- og organisasjoner. 
Forslag må sendes skriftlig med begrunnelse innen 1. oktober 2020 til: Kvinesdal 
Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no

Kulturstipend 2020

Kvinesdal Kommune deler ut et eller flere kulturstipender etter følgende statuetter: 
Det kan søkes om kulturstipend av utøvende kunstnere, unge lovende talenter og 
andre innenfor det utvidede kulturbegrepet. Dette kan være innenfor idrett, 
billedkunst, dikt, litteratur, dans, drama, kunsthåndverk, brukskunst, film, video, foto 
og musikk. Vi vil med dette stimulere unge lovende talenter og andre til å søke om 
kulturstipendet. 
Personlige søknader med begrunnelse sendes innen 1. oktober 2020 til: Kvinesdal 
Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no 

Bygningsvernprisen 2020

Kvinesdal Kommune, Kvinesdal Historielag og Kvinesdal Sparebank deler i 2015 ut 
bygningsvernprisen. Prisen består av en plakett med inskripsjon, samt diplom 
bestående av tegning og bygning. Bygningsvernprisen skal være en stimulans til god 
byggeskikk, godt vernearbeid eller aktiv innsats for kulturminnevernet. 
Forslag sendes skriftlig med begrunnelse innen 1. oktober 2020 til: Kvinesdal 
Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no

Stipend ung idrettsutøver

Kvinesdal Idrettsråd (KIR) deler hvert år ut en pris til en av våre unge idrettsutøvere. 
Dette er et stipend på kr. 5.000,-. Hvor formålet er å stimulere og oppmuntre unge 
som på en positiv måte utmerker seg. Stipendet kan gå til idrettsutøver i Kvinesdal i 
aldersgruppen 12 – 19 år. Klubber og enkeltpersoner i Kvinesdal kan innstille på 
kandidater. Styret i Kvinesdal Idrettsråd velger ut prisvinneren og utdelingen skjer på 
kulturkvelden i Kvinesdal Kulturhus. 
Forslag sendes skriftlig: Kvinesdal Idrettsråd v/Olav Aase, Åse, 4480 
Kvinesdal, innen 1. oktober 2020. E-mail: ol-aase2@online.no

Stipend Sach's minnefond

Stiftelsen Fotograf Rudolf og hustru Maria (Mariola) Sach`s minnefond til støtte for unge studenter av klassisk musikk, utlyser med dette stipend høsten 2017. 
Formålet med minnefondet er å gi støtte i form av stipend til unge studenter av klassisk musikk. Med klassisk musikk menes her enten klassisk sang (opera / operetter eller lignende) og / eller klassisk instrumentalmusikk. 
Søker / søkerne skal være født i eller ha nær tilknytning til Kvinesdal kommune. Søkerne må ikke være eldre enn 30 år. 
Dersom søker oppfyller nevnte betingelser, kan vedkommende motta støtte/stipend på en størrelsesorden fra kr. 25.000,- til 50.000,-, fra dette minnefondet, selv om søker er bosatt et annet sted. Stipendet blir utdelt på Kvinesdal kommunes årlige kulturkveld som i år blir holdt fredag 16.november. 
Søknadsfrist: 1. oktober 2020 
Søknad sendes: Advokat Lilly Marie Kongevold, postboks 201, 4402 Flekkefjord. 
E-mail: lmk@lister-advokatene.no