I perioden 2018-2024 skal det utarbeides nye bygdebøker for Kvinesdal kommune. De tre tidligere kommunene Fjotland, Kvinesdal og Feda danner rammen om verket som skal utgis i flere bind.

Bøkene skal bygges opp som en gårds- og slektshistorie. Bøkene skal ha mange bilder og føres fram til i dag. Derfor pågår det i disse tider innsamling av personopplysninger og bilder. Alle innbyggerne i kommunen vil få utdelt et personskjema og et husskjema som skal fylles ut. Skjemaene vil bli hentet inn av komiteen, eller man kan levere dem på kommunehuset. Bygdebokkomiteen har et ønske om å gi plass i boka til alle som bor i eller er født i Kvinesdal.

Har du ikke fått skjemaer? De kan lastes ned her:

Husskjema PDF document ODT document

Personskjema PDF document ODT document

Bygdeboka har en egen facebookside hvor man kan følge med på hva som skjer.
www.facebook.com/kvinesdalbygdebok

Ønsker du å bidra? Eller har du spørsmål?
Ta kontakt med bygdebokforfatter Amund Pedersen, amund.pedersen@kvinesdal.kommune.no