Slik søker du

For å få hjelp må du søke om helse- og omsorgstjenester. 

Søk og les mer om søknadsbehandling her.

Hvem kan søke?

For å få hjelp må du søke om helse- og omsorgstjenester. 

Hva kan du få hjelp til?

  • personlig hygiene
  • ernæring og væskebalanse
  • eliminasjon av avfallsstoffer
  • nødvendig aktivitet, søvn og hvile
  • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering
  • oppfølging av forordnet medisinsk behandling som for eksempel administrasjon av legemidler og medisinsk/teknisk utstyr, sårbehandling og smertebehandling
  • oppfølging ved psykisk sykdom, skade, lidelse
  • oppfølging ved rusmiddelavhengighet og annen avhengighet.

Vi vurderer om du kan sørge for å dekke eget behov for nødvendige helsetjenester hos for eksempel fastlege, apotek, fotpleier, fysioterapeut, ergoterapeut.

Vi vurderer også om du få dekket hjelpebehovet med andre tiltak og tilbud som for eksempel lærings- og mestringskurs, hverdagsrehabilitering, trening og bruk av velferdsteknologi.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.