Hilseminister sender ut et brev til vedkommende i forkant, med forslag til tidspunkt for hjemmebesøk. Temaene vil være fallforebygging, brannforebygging, velferdsteknologi, boligforhold, fysisk aktivitet, sosiale aktiviteter, helsespørsmål og kommunens omsorgstjeneste.

Formålet er at innbyggeren opplever trygghet, livskvalitet, god helse og å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tilbudet er frivillig og gratis.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Farmonen 13 B, 4480 Kvinesdal
Telefon: 945 04 457
Hilseminister: Tone Hægeland Svensson 
Kontortid: Hver torsdag kl. 0800 - 1500
Enhetsleder: Torhild Kvinlaug

Informasjonsbrosjyre kan du lese her.