«Prosjekt rene Listerfjorder – Fedafjorden» er organisert med en prosjektgruppe + observatører som p.t. består av:

  • Eramet Kvinesdal
  • RHR Eiendom AS
  • Trælandsfos AS
  • Kvinesdal kommune
  • Miljødirektoratet
  • Statsforvalteren i Agder
  • Stolt Sea Farm


Prosjektlederfunksjon for «Prosjekt Rene Listerfjorder» har perioden 2010-2022 vært ivaretatt av Flekkefjord kommune som vertskommune. Tildekking av forurenset sjøbunn i Farsund kommune og Flekkefjord kommune er nå gjennomført og overvåking/kontroll av tiltakene pågår lokalt. Kvinesdal kommune overtok ansvaret for prosjektlederfunksjonen «Prosjekt Rene Listerfjorder – Fedafjorden» fra 1. januar 2023.

COWI (Flekkefjord) har stått for store deler av kartlegging og utredninger av forurensning i Fedafjorden som en del av prosjekt Rene Listerfjorder.