Boligtilskudd er en ordning som behandles i kommunen. Husbanken finansierer ordningen. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan boligtilskuddsordningen skal brukes.

Tilskuddsordningen er ment som et supplement til startlånordningen og lån i det ordinære bankmarkedet. Tilskuddet kan gis til kjøp av bolig, nødvendig utbedring/tilpasning av bolig, og til refinansiering.

Du finner retningslinjene for boligtilskudd her.

På Husbankens nettsider finner du god informasjon om ordningen