En tertialrapport blir laget to ganger i året, den forteller hvordan situasjonen er per tertial målt mot det som er vedtatt i kommunestyret i desember. Finansrapport: I følge Kommuneloven §14-13 skal det rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget minst to ganger i året. Det er vanlig å rapportere etter 1. og 2. tertial.

1. Tertialrapport 2022

2. Tertialrapport 2022

1. Tertialrapport 2023

2. Tertialrapport 2023