En kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende, slik at de kan oppleve trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.
Det kan være hjelp i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Den kreftrammede, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren.

Kreftsykepleier/kreftkoordinator: Annelill Rafoss Norås

Kontortid: tirsdag og fredag kl. 7.30-15.00 (hverdager)

Telefon: 417 08 030

epost-adresse: arn@kvinesdal.kommune.no