Informasjon på andre språk finner du her:
Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret for vår kommune er Sørlandet Krisesenter, Sørlandet Krisesenter – Stiftelsen Sørlandet Krisesenter – Et bo- og veiledningstilbud til personer utsatt for vold i nær relasjon. Drifter tre krisesentre plassert i Kristiansand. (krisesenteret.net).

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil.
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon.
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret.
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret.

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter:

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her: