Hvem kan søke?

Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Slik søker du

For å få plass må du søke om helse- og omsorgstjenester. 

Hva får du?

  • Du har selv rollen som arbeidsleder med ansvaret for organisering og innhold innen de timene du er tildelt.
  • Tjenestene i BPA omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.
  • Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør.
  • Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.
  • Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Hva koster det?

  • Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.
  • Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.
  • Du betaler per time, men aldri mer enn maksimumsbeløpet for din inntekt.