Det er siden 2010 gjennomført flere kartlegginger og utredninger av forurensning i Fedafjorden. Ytterligere informasjon om kartlegginger, utredninger og forslag til løsning for tildekking av forurenset sjøbunn i Indrevika, innerst i Fedafjorden kan leses i vedlagte dokumenter: