Kvinesdal er en kraftkommune. Det produseres store mengder vannkraft i kommunen. Tilgangen på kraft og det at Kvinesdal har en isfri havn var årsaken til at Eramet Norway valgte å plassere sitt prosessanlegg i Kvinesdal. Bedriften er i dag den største private arbeidsgiveren i Kvinesdal og sysselsetter ca. 200 personer. En annen stor industribedrift er Tratec Halvorsen. I tillegg kommer flere bedrifter innen handel og opplevelsesnæringen, samt andre spennende bedrifter som blant annet Stolt Sea Farm, Green Yard, Asfalt Sør, Reiersen Transport, OK Reiser/USA Experten, Finn Søyland Shipping og Norges Multikulturelle Senter for å nevne noen. 
I Kvinesdal sentrum er Coverks etablert av private gründere. Dette er en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank, en workshop, en prosjektplass, et arbeidsfellesskap og mye mer. En ny arena for en ny generasjon kompetanse. 

Kommunale satsingsområder


Kvinesdal kommune sitt arbeid med næringsutvikling tar utgangspunkt i vedtatt strategisk næringsplan for Kvinesdal. Planen bygger på strategisk plan for Lister og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Av satsingsområder kan blant annet nevnes å stimulere til vekst i eksisterende bedrifter og til flere vekstkraftige nyetableringer. Industrisatsing er prioritert i forhold til det å utvikle havn og havnefasiliteter, samt tilrettelegging av nye næringsareal. Innenfor opplevelsesnæringen er det to store prosjekt som er spesielt prioritert: Utvikling av Knaben som reisemål, samt «The Landings at Kvinesdal» som er et attraksjonsutviklingsprosjekt som skal føre til økte reisestrømmer inn til Kvinesdal.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med:
Næringssjef Liv Øyulvstad, mobil 945 10 218.
Ordfører Per Sverre Kvinlaug, mobil 909 12 827.