Hvem kan søke?

  • Det må foreligge et behov for tilrettelagt bolig
  • Behov for tilrettelagt hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
  • Behov for å forebygge ytterligere funksjonssvikt
  • Det må foreligge søknad
  • Den omsorgstrengende må bo i kommunen
  • Søker må være villig til å prøve ut eventuelle tekniske hjelpemidler.

 

Hva får du?

Leiligheten er beboerens private hjem og kommunen kan tilby tjenester som for eksempel: hjemmesykepleie og praktisk bistand. Omsorgsboligene har felles oppholdsrom som beboerne kan benytte hvis de ønsker.

Klage

  • Eventuell klage sendes innen 3 uker fra mottatt vedtak
  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg