Slik får du plass

Det er fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege som kan legge pasienter i øyeblikkelig-hjelp-opphold.

Tilbudet er for deg som

  • er 18 år eller eldre.
  • har forverring av kjent sykdom.
  • har funksjonssvikt på grunn av akutt sykdom.
  • har infeksjon.
  • er tungpustet.
  • har fordøyelsesproblemer.
  • lider av dehydrering eller ernæringssvikt.
  • har falt, men det er ingen brudd.
  • har behov for smertebehandling.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.