Næringsareal

Er du interessert i næringsarealer kan du kontakte:

Næringssjef Liv Øyulvstad på tlf. 945 10 218 eller e-post liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no.

Virksomhetsleder Teknisk drift Geir Netland på tlf. 945 04 452 eller e-post geir.netland@kvinesdal.kommune.no

Kommunen har bl.a. ledig næringsareal på Åmot Industriområde som ligger like ved sentrum og hvor en rekke andre interessante bedrifter finnes.

Det er ledig areal på Øye som har nærhet til havn, E39, kraftknutepunkt, overskuddsvarme fra Eramet, samt at det allerede finnes et etablert attraktivt industrielt miljø i området.

På Opofte finnes ledig areal like ved E39. Opofte har en sentral plassering midt mellom Kristiansand og Stavanger, og midt i Listerregionen.

Du finner god informasjon og ytterligere detaljer om tilgjengelige næringsareal i Kvinesdal på Agder fylkeskommunes kartløsning.

Oversiktsbilde fra Opofte næringspark

 Opofte næringsområde. Foto: Spectacular Norway/Kvinesdal kommune. 

Oversiktsbilde av næringsareal på Øye ved Eramet

Næringsareal Øye. Foto: Spectacular Norway/Kvinesdal kommune. 

Oversiktsbilde næringsareal Øye

Næringsareal Øye. Foto: Spectacular Norway/Kvinesdal kommune. 

Næringslokaler

Er du på jakt etter næringslokaler kan du kontakte næringssjef Liv Øyulvstad på tlf. 945 10 218 eller e-post liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no.

Er du interessert i å leie butikklokale kan du kontakte daglig leder i Handelshuset Kvinesdal SA, Åse G. Versland tlf. 957 21 783 eller e-post post@handelshusetkvinesdal.no

I Filmparken Sørlandet som er lokalisert i Kvinesdal kan du leie filmstudio. Filmparken tilrettelegger for kreativ vekst, service og støtte til din neste filmproduksjon. Du finner mer informasjon her: https://www.filmparkensorlandet.no/