Tankeviruskurs

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

TANKEVIRUS

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

I gruppen jobber vi med å identifisere ulike «tankevirus», slik at det blir lettere å kjenne igjen tanker som ikke er bra for oss. Vi tar opp eksempler fra hverdagen, har litt undervisning og gruppeoppgaver.

Psykolog og forsker Hanne Brorson står bak modellen til Tankevirus-kurset. Modellen beskriver logiske feilslutninger som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Kurset dreier seg blant annet om å bygge et psykologisk immunforsvar for å håndtere negative og plagsomme tanker.

Det er terapeuter som jobber med psykisk helse i kommunen som leder kursene.

Hvem kan delta?

Kurset er gratis og åpent for alle over 18 år. Du trenger ingen henvendelse fra fastlegen for å delta.

Tankevirus-kurset passer for alle!

Det er delt inn i tre ganger, normalt med åtte til ti plasser.

Når er det?

Det settes opp månedlige kurs, ta kontakt med oss for opplysninger om tid og sted.

Interessert eller ønsker å melde deg på? Send SMS til:

Frisklivssentralen Kvinesdal på tlf: 95457228

Nettverksmøter

Hva er nettverksmøte?

Et nettverksmøte er et møte hvor alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen kan se etter muligheter og synliggjøre ressurser. Hovedpersonen bestemmer selv hvem han eller hun vil invitere. Nettverket består av de forskjellige relasjonene vi er en del av. Alt fra venner og familie til naboer og fotballtrenere kan være fint å ha med, men det bestemmer som sagt hovedpersonen. I et nettverksmøte møter alle med ulik, men likeverdig kompetanse. Nettverket er ekspert på sine liv. Det betyr at alle stemmer skal bli hørt, at alle bidrag er viktige og at dialogen er åpen.

Hvorfor tilbyr vi nettverksmøter?

Det er alltid mange grunner til at ting har blitt som de har blitt. I et nettverksmøte er vi ikke opptatt av å fordele skyld, men sammen bli enige om hvordan alle kan dra lasset i samme retning. For hovedpersonens del kan være enklere å komme gjennom en vanskelig tid når nettverket er med i prosessen. For venner og familier som ønsker å hjelpe, men ikke vet hvordan kan et nettverksmøte hjelpe til å tydeliggjøre hva man kan gjøre. Dessuten kan familie og venner få si noe om deres opplevelse av situasjonen.

Er nettversksmøter noe for meg?

Ganske sikkert. Vi inngår alle i relasjoner, og som regel i flere enn det vi tror. Selv om det av og til kan føles sånn, er ingen en øy i havet. Vi påvirker, og påvirkes av menneskene rundt oss. Nettverksmøter er en behandlings-form som nyttiggjør seg dette. For noen kan nettverksmøter komme i tillegg til andre behandlingsformer, for andre i stedet for, og for andre igjen er det ikke det de ønsker. Dette er opp til hovedpersonen å bestemme. Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Samtalebehandling

Opplever du utfordringer med din egen psykiske helse og ønsker hjelp så kan du ta kontakt med psykisk helse. Vi tilbyr samtaler, individuelt eller sammen med noen du ønsker å ha med deg. Sammen forsøker vi å kartlegge og forstå hva som er vanskelig og legger en plan for veien videre. Vårt mål er å gi en hjelp som hjelper!

Hos oss kan du få samtaler, enten alene eller sammen med noen som er viktige for deg. 

Assistert selvhjelp

Det finnes ulike selvhjelpsprogram tilgjengelig på nett, flere av dem gratis og enkelte som vi i psykisk helse kan gi deg tilgang til gratis via kode fra oss. Ta gjerne kontakt med oss hvis du tenker dette er noe for deg, vi kan gjerne veilede deg til å finne et best mulig tilpasset program for dine vansker.

HAP - hasjavvenningsprogram

Metoden tar utgangspunkt i de fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter å røyke cannabis og teknikker som kompenserer for svikt av kognitive funksjoner. Tilbudet er for deg som vil ha hjelp med å slutte med hasj eller marihuana. Vi gir også råd og veiledning til bekymrete pårørende.

12-trinnsbehandling/ avhengighetsbehandling

Flekkefjord kommune, Kvinesdal kommune og Listersamarbeidets satsing «Fyrtårn psykisk helse og rus» tilbyr en gruppebasert dagbehandling for rus- og avhengighetsproblematikk etter tolvtrinnsmodellen. 

I utgangspunktet er behandlingen på 100 dager. Forløpet er individuelt tilpasset og vil bli evaluert underveis i behandlingen. Behandlingen er tre ganger i uken, ca. fire timer per gang - i lokalene til Røde Kors i Sundegata 2 A i Flekkefjord. 

Behandlingen inneholder undervisning, samtaler og individuell oppfølging. 

Aktiviteter på dagsenteret

Felles måltider mandag, onsdag og fredag.

Ulike trenings og gåturer.

 

Utdeling av rent brukerutstyr til personer som injiserer rusmidler

Alle kommuner er pålagt av Helsedirektoratet til å dele ut rent brukerutstyr. I Kvinesdal kommune er det avd. for psykisk helse og rus som har ansvar for dette. I tillegg deler vi ut Naloksonspray, en motgift ved behandling av opioidoverdose.

Tidspunkt for utlevering er torsdager kl. 14.00-15.00 i Elvevegen 1A på Dagsenteret. Det er drop-in, du trenger ikke å ha en avtale.
Spørsmål? Kontakt avd. psykisk helse og rus v/ Rebekka (tlf. 46 86 64 13) eller Sindy (tlf. 46 81 33 33).

Nyttige lenker, filmer og apper

Nyttige linker i forhold til psykisk helse:

https://nhi.no/psykisk-helse/

Om angst: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/

Om depresjon: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/depresjon/

Om søvnvansker: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/sovnproblemer/

Om selvmord og selvmordstanker: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker

 

 

Filmer:

Tema følelser – Alfred og skyggen: https://www.youtube.com/watch?v=vuDLFGb7khA

Tema selvkritikk – Alfred og skyggen: https://www.youtube.com/watch?v=YX5Qoi2pD34

Tema depresjon – The black dog: https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

Tema Mindfullness: https://www.youtube.com/watch?v=w6T02g5hnT4

 

Nyttige Apper:

Calm                                        - meditasjon

SMART                                    - stressmestring

MINPLAN Norge                      - mestring av psykisk plager, kriseplan

HAP                                         - hasjavvenning