Tankeviruskurs

 Hva er Tankevirus?

Tankevirus er en psykologisk modell utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson. Modellen er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi. Modellen beskriver logiske feilslutninger som ulike «tankevirus» som kan behandles med «psykologiske vitaminer».

Hvordan kan vi avsløre skrullete tanker når de forsøker å utgi seg for å være troverdige?

Én av følgende tre påstander er riktig:
a) Vakre mennesker har bedre psykisk helse enn andre.
b) Hver dag har 95 prosent av oss tanker med paranoid, suicidalt, depressivt, angstfylt eller tvangspreget innhold.
c) En tredjedel av befolkningen tror på tankeoverføring.
Hvilken tror du er den riktige?
Vakre mennesker har akkurat like mange psykiske problemer som alle vi andre, og det er ikke sånn at en tredjedel av befolkningen tror på tankeoverføring. Halvparten gjør det. Riktig påstand er altså b). Så hvorfor er ikke 95 prosent av oss pasienter i det psykiske helsevesenet? Forklaringen er enkel: Alle har skrullete tanker, men ikke alle tror på dem.

Vi tilbyr tankevirus kurs i grupper på 5-12 deltakere. Kurset går over 3 ganger av ca 1,5 timer.

Nettverksmøter

Hva er nettverksmøte?

Et nettverksmøte er et møte hvor alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen kan se etter muligheter og synliggjøre ressurser. Hovedpersonen bestemmer selv hvem han eller hun vil invitere. Nettverket består av de forskjellige relasjonene vi er en del av. Alt fra venner og familie til naboer og fotballtrenere kan være fint å ha med, men det bestemmer som sagt hovedpersonen. I et nettverksmøte møter alle med ulik, men likeverdig kompetanse. Nettverket er ekspert på sine liv. Det betyr at alle stemmer skal bli hørt, at alle bidrag er viktige og at dialogen er åpen.

Hvorfor tilbyr vi nettverksmøter?

Det er alltid mange grunner til at ting har blitt som de har blitt. I et nettverksmøte er vi ikke opptatt av å fordele skyld, men sammen bli enige om hvordan alle kan dra lasset i samme retning. For hovedpersonens del kan være enklere å komme gjennom en vanskelig tid når nettverket er med i prosessen. For venner og familier som ønsker å hjelpe, men ikke vet hvordan kan et nettverksmøte hjelpe til å tydeliggjøre hva man kan gjøre. Dessuten kan familie og venner få si noe om deres opplevelse av situasjonen.

 

Er nettversksmøter noe for meg?

Ganske sikkert. Vi inngår alle i relasjoner, og som regel i flere enn det vi tror. Selv om det av og til kan føles sånn, er ingen en øy i havet. Vi påvirker, og påvirkes av menneskene rundt oss. Nettverksmøter er en behandlings-form som nyttiggjør seg dette. For noen kan nettverksmøter komme i tillegg til andre behandlingsformer, for andre i stedet for, og for andre igjen er det ikke det de ønsker. Dette er opp til hovedpersonen å bestemme. Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Samtalebehandling

Opplever du utfordringer med din egen psykiske helse og ønsker hjelp så kan du ta kontakt med psykisk helse. Vi tilbyr samtaler, individuelt eller sammen med noen du ønsker å ha med deg. Sammen forsøker vi å kartlegge og forstå hva som er vanskelig og legger en plan for veien videre. Vårt mål er å gi en hjelp som hjelper!

Hos oss kan du få samtaler, enten alene eller sammen med noen som er viktige for deg. 

Assistert selvhjelp

Det finnes ulike selvhjelpsprogram tilgjengelig på nett, flere av dem gratis og enkelte som vi i psykisk helse kan gi deg tilgang til gratis via kode fra oss. Ta gjerne kontakt med oss hvis du tenker dette er noe for deg, vi kan gjerne veilede deg til å finne et best mulig tilpasset program for dine vansker.

HAP - hasjavvenningsprogram

Metoden tar utgangspunkt i de fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter å røyke cannabis og teknikker som kompenserer for svikt av kognitive funksjoner. Tilbudet er for deg som vil ha hjelp med å slutte med hasj eller marihuana. Vi gir også råd og veiledning til bekymrete pårørende.

12-trinnsbehandling/ avhengighetsbehandling

Vi tilbyr 12-trinns avhengighetsbehandling på dagtid (kan bo hjemme) ; alkohol, medikamenter, stoff eller andre former for avhengighet. Forsøksvis tar vi også inn andre utfordringer i behandlingen (spiseforstyrrelser og relasjonsproblematikk). Ta kontakt.

Behandlingsforløp:

  • 3 dager pr uke, ca. 4-5 timer per dag i 100 dager.
  • Sted: Treffet
  • Leksjoner og grupper. Erfarne terapeuter.
  • Individuell oppfølging.
     

Det er flere veier inn i behandlingen:


Vi oppfordrer de som har et uavklart forhold til rus, eller ønsker mer informasjon om behandlingen om å komme til MESTRINGSGRUPPEN på Dagsenteret hver torsdag kl. 13-15. I denne gruppen blir det gjennomgang av avhengighetsspørsmålet, lett undervisning, gruppediskusjoner og mulighet for en prat med andre brukere.

Aktiviteter på dagsenteret

Felles måltider mandag, onsdag og fredag.

Ulike trenings og gåturer

 

Nyttige lenker, filmer og apper

Nyttige linker i forhold til psykisk helse:

https://nhi.no/psykisk-helse/

Om angst: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/

Om depresjon: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/depresjon/

Om søvnvansker: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/sovnproblemer/

Om selvmord og selvmordstanker: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker

 

 

Filmer:

Tema følelser – Alfred og skyggen: https://www.youtube.com/watch?v=vuDLFGb7khA

Tema selvkritikk – Alfred og skyggen: https://www.youtube.com/watch?v=YX5Qoi2pD34

Tema depresjon – The black dog: https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

Tema Mindfullness: https://www.youtube.com/watch?v=w6T02g5hnT4

 

Nyttige Apper:

Calm                                        - meditasjon

SMART                                    - stressmestring

MINPLAN Norge                      - mestring av psykisk plager, kriseplan

HAP                                         - hasjavvenning