Generelt båndtvang for hunder gjelder i hele Norge. 

  • I tiden fra 1. april til 20. august skal hunder holdes i bånd eller være inngjerdet. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. 
  • Båndtvang er en bestemmelse som reguleres gjennom hundeloven.

Noen kommuner har utvidet båndtvangen. Norsk Kennel Klub har utarbeidet et kart som viser hvilke regler som gjelder i de forskjellige kommunene.