Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følger av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade. Ergoterapeuten gir råd, veiledning og informasjon om hvordan du kan mestre hverdagsaktivitetene dine. Tilrettelegging, trening eller hjelpemidler kan bidra til at du bedre mestrer hverdagen din. Ergoterapeuten kan komme hjem til deg, eller du kan møte på Kvinesdal omsorgssenter. Ergoterapeuten kan ikke rekvirere taxi.

Ergoterapeuten kontaktes på tlf. 95 41 42 44 eller tlf. 41 70 80 29. Tjenesten er gratis og du trenger ikke søke tjenestekontoret for å få tjenesten.