I planstrategien prioriterer kommunestyret planoppgavene de fire neste årene. Planstrategien er ikke en plan, men et overordnet dokument som sammenstiller kommunes utfordringsbilde og oppsummere planbehov for å møte utfordringene. Planstrategien kan kalles «en plan for planleggingen».

Planen kan du finne her