Skolerute skoleåret 2022-2023

Skolerute skoleåret 2023-2024

Høst 2022

Måned Forklaring Antall skoledager
August Skolestart torsdag 18. august 10
September   22
Oktober Høstferie uke 40; 03. okt. - 07. okt.  16
November Fri onsdag 23 november; Kommunedag for alle ansatte i Kvinesdal kommune 21
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15

Vår 2023

Måned Forklaring Antall skoledager
Januar Skolestart tirsdag 3. januar 21
Februar

Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 20. febr. t.o.m. fredag 24. februar

15
Mars   23
April Påskeferie: f.o.m. mandag 03.april - t.o.m. tirsdag 11. april 13
Mai Fri mandag 1. mai, fri onsdag 17.mai, fri torsdag 18. mai (Kr. himmelfartsdag) og fri fredag 19. mai, fri mandag 29. mai (2.pinsedag)  18
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni. 16