Psykisk helseteam

Tilbyr blant annet individuelle samtaler i form av kognitiv terapi, bearbeiding og mestring av kriser, mestring og strukturering av hverdagen, samt åpne samtaler/ nettverksmøter.

Ambulerende team / Rusteam

Ambulerende team tilbyr blant annet oppfølging i bolig, samtaler og hjelp til å få struktur på hverdagen.

Rusteam/ ruskonsulent tilbyr blant annet oppfølging i form av behandling (12-trinns behandling og hasjavvenningsprogram), samtaler (motiverende intervju), åpne samtaler/ nettverksmøter, pårørendeveiledning og henvisning til spesialisthelsetjenesten.

I ambulerende team/ rusteam kan du også få oppfølging av erfaringskonsulent.

Dagsenteret

Dagsenteret vårt er et lavterskeltertilbud til de som har en psykisk lidelse og/ eller en rusavhengighet. Vi har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 08.00-15.00. Vi tilbyr ulike aktiviteter.

Åmot bofellesskap

Åmot bofellesskap er et botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet som trenger døgnkontinuerlig hjelp til dagliglivets aktiviteter og tilsyn hele døgnet. De ansatte som har ulik faglig bakgrunn jobber miljøterapeutisk, nettverkterapeutisk og recoveryorientert. De ansatte har også ansvar for hjemmeboende brukere som trenger tilsyn, medikamenthåndtering, oppfølging og praktisk bistand på dagtid og kveldstid.

 

Avdeling for psykisk helse og rus ledes av Terese Vidringstad tlf. 41 80 66 24